News

NJPW Road to Power Struggle Results (11/1): 3 More Tournament Matches

NJPW Road to Power Struggle Results
November 1, 2019
Edion Arena, Osaka, Japan

1. TJP, Clark Connors & Yota Tsuji def. Jushin Thunder Liger, Tiger Mask & Yuya Uemura

2. Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, Sanada, Shingo Takagi & BUSHI) def. Suzuki-Gun (Taichi, Minoru SUzuki, Zack Sabre Jr. & DOUKI)

3. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & Karl Fredericks def. Jay White, KENTA & Yujiro Takahashi

4. Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI & Henare def. Kota Ibushi, Hiroshi Tanahashi & Tomoaki Honma

SUPER JR. TAG LEAGUE MATCH
5. Titan & Volador Jr. (8) def. Rocky Romero & Ryusuke Taguchi (8)

SUPER JR. TAG LEAGUE MATCH
6. El Desperado & Yoshinobu Kanemaru (10) def. Robbie Eagles & Will Ospreay (8)

SUPER JR. TAG LEAGUE MATCH
7. Roppongi 3K (10) def. El Phantasmo & Taiji Ishimori (10)

Click Here: clare gaa jerseys"

Comments Off on NJPW Road to Power Struggle Results (11/1): 3 More Tournament Matches